Valodas vajadzību atbilstība jūsu uzņēmumā

Darbinieki, cilvēkresursu vadītāji, uzņēmumu direktori – cik no jums ir organizējuši vai piedalījušies valodu apmācības programmā?

Tas visticamāk tika organizēts sekojoši:

  • Jums noteica Eiropas vienotās valodu prasmes līmeni – iespējams, B1.
  • Jums tika iedota mācību grāmata – biznesa vai vispārējās angļu valodas (atkarībā no jūsu vēlmēm).
  • Jūs tikāties 90 minūšu nodarbībās divas reizes nedēļā.
  • Katrā nodarbībā pasniedzējs izvirzīja valodas mērķi, jūs pildījāt ar to saistītas dažādas aktivitātes un, iespējams, pabeidzāt nodarbību ar kādu runāšanas aktivitāti, kurā varējāt demonstrēt jauniegūtās zināšanas saskaņā ar nodarbības mērķi.
  • Jūs turpinājāt šādu valodas apguves modeli nākamos 3-5 mēnešus.

Cik bieži nodarbību saturs (leksika un gramatikas konstrukcijas) bija pietuvināts jūsu ikdienas komunikācijai? Vai jūs īpaši piestrādājāt pie valodas, kādu jūs lietojat darba vietā, vai arī pasniedzējs gluži vienkārši cerēja, ka visu, ko esat iemācījies, varēsiet patstāvīgi pielāgot savām vajadzībām? Un visbeidzot – cik no tā jūs vispār atceraties?

Pēc nozīmīga pētījuma par angļu valodas lietojumu vācu daudznacionālā korporācijā, valodniece un ESL (angļu valoda kā otrā valoda) speciāliste Susanne Ehrenreich nonāca pie slēdziena:

Visefektīvākā mācīšanās biznesa komunikācijas kontekstā notiek tieši ‘prakses kopienās’ nevis tradicionālajā angļu valodas apmācības ceļā.

Prakses kopienas’ ir grupas, kur dalībnieki seko trim galvenajiem aspektiem:  ‘abpusējām saistībām, kopīgiem mērķiem, kā arī dalītam repertuāram jeb veidiem, kā sasniegt mērķi.’(Wenger) Un tieši šajā kontekstā notiek mācību process.

Mēs, William Jones, pilnīgi piekrītam šiem apgalvojumiem.

Tieši tāpēc, mēs ticam, ka pasniedzējs, kurš saprot jūsu uzņēmumu, ir ne tikai ieguvums, bet arī svarīga nepieciešamība. Esmu bijis neskaitāmos uzņēmumos 12 gadu laikā kopš mācu valodas un esmu daļa no šī valodu apmācību biznesa, tāpēc zinu, ka katrs uzņēmums angļu valodu lieto citādāk. Tikai zinot, kā jūsu ‘prakses kopiena’ strādā jūsu uzņēmumā, valodu instruktors var patiesi saprast, kā mērķvaloda tiek pielietota jūsu uzņēmumā un kā to attīstīt programmā.

Turklāt, ‘prakses kopienas’ ir ne tikai saistītas ar jūsu uzņēmuma ikdienas angļu valodas veidošanu, bet arī vērstas uz valodas mācīšanās vides atainošanu. Ja jūsu uzņēmuma valodas apguvēji lielāko daļu laika pavada rakstot e-pastus vai ziņas tiešsaistes tērzēšanas programmās angliski, kāpēc koncentrēties uz sarunvalodu un mutiskām aktivitātēm nodarbību laikā? Jūsu vērtīgie resursi būtu daudz lietderīgāk izmantoti, ja tiktu atainotas pēc iespējas autentiskākas situācijas.

William Jones valodu centrā tas nozīmētu, ka mēs sūtītu e-pastus, lai varētu praktizēt mācību saturu, kas apgūts nodarbību laikā, taču tas notiktu jūsu uzņēmuma unikālajā darba un valodas vidē. Ja jūsu darbinieki izmanto tiešsaistes tērzēšanas instrumentus, lai komunicētu ar kolēģiem un/vai klientiem, mūsu pasniedzēji tieši tāpat atainotu šo atmosfēru, lai jūsu darbinieki saņemtu pēc iespējas vairāk autentisku treniņu, atainojot šo ‘prakses kopienu’. Šīs aktivitātes tiks papildinātas ar praktiskām nodarbībām, lai veicinātu jaunu zināšanu apguvi, koncentrējoties uz to, kā valoda tiek lietota, nevis kā valodas tiek tradicionāli mācītas.

Šeit, William Jones, mēs katru uzņēmuma klientu uztveram kā unikālu organizāciju ne tikai angļu valodas lietojumā, bet arī tajā, kā angļu valoda tiek lietota. Vienīgais veids kā nodrošināt produktu ar atšķirīgu pievienotās vērtības priekšrocību ir būt elastīgiem valodas programmas strukturēšanā. Tas nozīmē, ka svarīga ir apmācību vieta, kā arī uzzināt, kas īsti ir apgūstamā valoda. Sevišķi svarīgi ir nebūt piesaistītam pie aizspriedumainām idejām, kādai būtu jāizskatās valodas apmācībai.