Apmeklē sagatavošānas kursus starptautiski atzītam valodas prasmju eksāmenam

Kursa datumi: 16.09.2023. – 16.01.2024.
Mācību intensitāte:
– grupā: 40 nodarbības (nodarbība 90 min)
– individuāli: 40 nodarbības (nodarbība 60 min)

Mācību maksa: 
– 40 nodarbību kurss grupā:  930 EUR (iepriekš 1200 EUR). Mēneša maksājums 209.25 Eur.
– 40 nodarbību kurss individuāli: 1120 EUR (iepriekš 1380 EUR)Mēneša maksājums 252.00 Eur.

Norises vieta:  tiešsaistē

Nodarbību laiki:
– grupā: pirmdienas/ceturtdienas 18:00-19:30 TOEFL/ IELTS/ Duolingo
– individuāli: mācību laiki saskaņojami individuāli

Piesakoties, lūdzu, atzīmēt kuram testam (TOEFL/IELTS/Duolingo) vēlaties gatavoties!

Jāatceras, ka akadēmiskā un lietišķā angļu valoda nav tas pats, kas ikdienišķā, neformālā komunikācija. Šīs angļu valodas prasmes saistītas ne tikai ar  vārdu krājumu. Jāattīsta spēja lietot atbilstošu teikumu struktūru. Tādēļ sagatavošanas kurss veidots ņemot vērā 2 būtiskākās eksāmenu kārtotāju vajadzības:

  1. Vispārējo angļu valodas prasmju attīstīšana 10 nodarbības;
  2. Akadēmiskās angļu valodas attīstīšana 10 nodarbības;
  3. Speciālo prasmju attīstīšana testu vajadzībām (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana) 20 nodarbības.

William Jones valodu centra priekšrocības:

  • nodarbības vada sertificēti skolotāji no ASV, Kanādas un UK;
  • nelielas grupas 3 dalībnieku sastāvā;
  • koncentrēts mācību saturs un metodiska nodarbību gaita.

Minimālais zināšanu līmenis : B2 (Intermediate)
Esošo zināšanu līmeni aicinām pārbaudīt bezmaksas Online testā.

Pieteikties TOEFL, IELTS VAI DUOLINGUA kursiem!

Vai esi gatavs TOEFL, IELTS, Duoling? Pārbaudi savu zināšanu līmeni!