Šī angļu valodas kursa fokusā ir angļu valodas gramatika. Tas būtiski uzlabos Jūsu spēju runāt un rakstīt pareizi angļu valodā! Mācību efektivitāti nodrošina profesionāli pasniedzēji no ASV, Kanādas un Lielbritānijas!

MĀCĪBU KURSA KOPSAVILKUMS

  • Nosaukums: Angļu valodas gramatika (English Grammar)
  • Kursa apjoms: 20 tiešsaistes nodarbības (akadēmiskās stundas)
  • Mācību intensitāte nedēļā: 1 x nedēļā ( 2 x 45 min)
  • Dalībnieku skaits grupā: 3 – 5 dalībnieki
  • Mācību norise: trešdienās (advanced) vai ceturtdienās (functional) 18:30-20:00
  • Mācību sākums: 2024. gada 6.maijs

Pieteikums gramatikas kursiem

KURSA SATURS

ADVANCED
1. Narrative Tenses I
2. Articles I
3. Conditionals 0-3 & Mixed
4. Causatives
5. Review
6. Narrative Tenses II & the Passive Voice
7. Articles II
8. Modal Verb Usage
9. Inversion with Adverbials & Conditionals
10. Review

FUNCTIONAL
1. Present Simple v Present Progressive
2. Comparisons
3. Past Simple v Present Perfect
4. Pronouns
5. Review
6. Adverbs & Adjectives
7. Modal Verbs: advice, ability, obligation, permission
8. The Passive Voice
9. Conditionals 0-2
10. Review

MĒRĶI UN METODOLOĢIJA

Mācību mērķi: attīstīt mācību dalībnieku angļu valodas prasmes, fokusējoties uz angļu valodas gramatiku.

Efektīvu mācīšanās procesu mēs nodrošinām, izmantojot “Active learning methods”, kas veicina augstu dalībnieku iesaistes līmeni nodarbības laikā.

Mācību programmu realizē William Jones valodu centra pasniedzēji “native speakers” no ASV, Kanādas un Lielbritānijas, kuru kvalifikāciju apliecina TESOL/TEFL sertifikāts un ievērojama pieredze angļu valodas mācību īstenošanā.

Papildus nodarbībām, katram mācību dalībniekam ir pieejams profils Bitrix24 vietnē. Bitrix24, tā ir online mācību platforma saziņais starp klientiem un pasniedzēju ārpus nodarbībām. Tajā mēs ievietojam katras nodarbības konspektus, uzdevumus, kļūdu labojumus kā arī atbildam uz apmācību dalībnieku jautājumiem ārpus nodarbību laika.

MĀCĪBU MAKSA

  • Mācību maksa par pilnu dalību 300.- Eur dalībniekam (reģistrējoties līdz 30.04.2024 saņem atlaidi –  kursa maksa 230 EUR).
  • Mācību maksa dalāma mēneša maksājumos.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

+ 371 20112482, info@wjones.lv

Pieteikums gramatikas kursiem